Swedstage 2024 i nya format –

Helsingborg i maj och Stockholm i augusti

Internationalisering och marknadsföring av den svenska scenkonsten är en viktig del av både ASSITEJ Sveriges och Scensveriges verksamheter. 2012 genomförde vi vårt första Swedstage, ett riktat showcase för att presentera svenska produktioner för utländska arrangörer. Swedstage har sedan dess kommit att bli Sveriges främsta mötesplats mellan svenska scenkonstskapare och utländska scener, och är en viktig länk för att öka närvaron av svenska gästspel internationellt. Swedstage har fram till idag presenterat 54 hela föreställningar och ett antal korta pitchar för 192 gäster från olika 59 länder.

Både branschen och världen förändras konstant och vi kommer i år genomföra Swedstage i nya former, för att åstadkomma mer hållbara och målgruppsträffsäkra arrangemang.

Efter pandemin fattade våra organisationer beslutet att nästa upplaga av Swedstage specifikt skulle riktas till publiken barn och unga. Young Swedstage genomfördes i samband med Bibu i maj 2022 i Helsingborg, där även ASSITEJ Artistic Gathering arrangerades. Försöket slog väl ut och 2024 kommer ASSITEJ Sverige att arrangera ett nytt Young Swedstage 15-18 maj, under Bibu Helsingborg.

Scensverige kommer att arrangera stockholmsupplagan av Swedstage tillsammans med Stockholm Fringe Festival, World Fringe Congress och queerfestivalen Stolt Scenkonst 27-31 augusti 2024. Att dessa festivaler och mötesplatser går samman skapar ett ypperligt tillfälle att presentera ett showcase med samtida scenkonst för en bred grupp internationella intressenter. Genom att underlätta för bokare och gäster att få så många upplevelser och möten under samma vecka kommer vi kunna spetsa vårt målgrupparbete gemensamt.

Våra styrelser är angelägna om att utveckla Swedstages viktiga roll som icke-vinstdrivande mötesplats mellan svenska producenter och världens festivalarrangörer och gästspelsproducenter, så att vi når ut med vår fantastiska scenkonst till ännu större publik.

Ulricha Johnson
Verksamhetschef Scensverige

Niclas Malmcrona
Verksamhetsledare ASSITEJ Sverige