Home

En scenkonstfestival för den internationella marknaden

Swedstage är ett showcase som presenterar svensk scenkonst av hög kvalitet redo för internationella turnéer. Vi bjuder in internationella festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer och andra nyckelpersoner, som under några späckade dagar i Stockholm får se föreställningar, höra pitchar, mingla och nätverka med det svenska scenkonstlivet.

Showcaset arrangeras av Scensverige och Svenska ASSITEJ. Alla våra medlemmar erbjuds att inkomma med förslag på föreställningar.

Anmäl din föreställning

Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationella festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer etc.

Nästa Swedstage kommer att gå av stapeln den 18-20 oktober 2020 i Stockholm. Nu efterlyser vi förslag på produktioner från hela scenkonstområdet för barn, unga och vuxna som vill vara med och visa upp sig för omvärlden. Fyll i formuläret nedan om du har en föreställning som kan passa!

Kriterierna är:
– föreställningen ska vara turnébar och kunna spelas i Stockholm 18-20 oktober 2020
– föreställningen ska vara tillgängliggjord för en internationell publik
– producenten ska ha vilja och kompetens att turnéra utomlands

En referensgrupp kommer tillsättas som i samarbete med Scensveriges och Svenska ASSITEJs projektledare utformar programmet. Referensgruppen kommer presenteras i början av 2020.

Deadline för anmälan är den 15 april 2020.

Anmäl föreställning
Sending

Follow us

Follow us on social media to get the latest updates!

Newsletter

In order to receive the latest news, please subscribe to our mailing list.