Anmäl föreställning

Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationella festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer etc.

Nästa Swedstage kommer att gå av stapeln den 23-25 oktober 2016 i Stockholm. Nu efterlyser vi förslag på produktioner från hela scenkonstområdet för barn, unga och vuxna som vill vara med och visa upp sig för omvärlden.

Kriterierna är:
– föreställningen ska vara turnébar och kunna spelas i Stockholm 23-25 oktober
– föreställningen ska vara tillgängliggjord för en internationell publik
– producenten ska ha en stor vilja att turnéra utomlands

Deadline för anmälan är den 15 april 2016.

OBS! Det går inte längre att anmäla föreställningar till Swedstage.
Anmälningstiden gick ut den 15 april.